More

  Raad van State verwerpt ongrondwettigheid sluiting horeca en avondklok

  Advertentie

  -

  De Raad van State verwerpt in twee arresten de vordering tot schorsing rond de sluiting van de cafés en restaurants en een vordering gericht tegen de avondklok. De betrokken ministeriële besluiten worden dus niet geschorst.

  Twee arresten werden vanavond gepubliceerd door de Raad van State. Het eerste betrof een vordering tot schorsing van een Antwerpse horecazaak tegen de verplichte sluiting van de cafés en restaurants. Volgens de horecazaak had de minister van Binnenlandse Zaken niet de bevoegdheid om de sluiting per ministerieel besluit uit te vaardigen, maar de Raad van State volgde deze redenering niet.

  Verder volgt het administratieve rechtscollege niet de kritiek rond schending van een aantal rechtsbeginselen, zoals het zorgvuldigheidsbeginsel, evenredigheidsbeginsel, gelijkheidsbeginsel en het proportionaliteitsbeginsel. Dat houdt in dat de overheid bij de uitvaardiging van wetsregels zich moet houden aan de minst invasieve, de meest proportionele maatregelen dient te nemen om een bepaald doel te bereiken, zonder de gelijkheid te schaden.

  Avondklok geen schending

  De tweede vordering ging uit van een aantal academici en mensen uit het bedrijfsleven tegen de avondklok. De Raad van State oordeelt dat de verzoekers het niet aannemelijk maken dat de avondklok de grondwet, de vrijheid van persoon, het recht op eerbiediging van privéleven (privacy) schenden. Zo werd eerder al in verschillende opiniestukken rond de Antwerpse avondklok de vergelijking gemaakt tussen de aanhouding en de avondklok, een redenering die de Raad van State niet volgt.

  De Raad van State merkt op dat de avondklok ingevoerd werd omdat “dat de verspreiding van het coronavirus de volksgezondheid ernstig in gevaar brengt en het zorgsysteem dreigt te doen kapseizen.” Volgens het oordeel van de Raad van State zijn er voldoende aanwijzingen om aan te nemen dat de avondklok effectief bijdraagt aan de vermindering van de sociale contacten en het bijhorende risico op besmetting te doen dalen. 

  Ook het argument dat er geen wettelijke grondslag zou zijn voor de avondklok, wordt door het rechtscollege verworpen.

  Auditeur niet gevolgd

  Volgens advocaat Anthony Godfroid lijkt het dan ook duidelijk dat de Raad van State zich niet wil mengen in de discussies rond corona. Eerder vandaag raakte bekend dat een Auditeur van de Raad van State de horecasluiting ongrondwettig acht. De Algemene Vergadering van het administratieve rechtscollege volgt dat oordeel dus niet.

  Advertentie
  Advertentie

  Lees Meer