Privacyverklaring

NXTPOP.be en Dagelijksvanalles.be zijn onderdeel van Dagelijksvanalles vzw (hierna de Website genoemd). De Website is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Dagelijksvanalles vzw
Obberg 29B
1780 WEMMEL
Ondernemingsnummer: 0759.451.107
info@nxtpop.be

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dagelijksvanalles vzw verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– E-mailadres

– Internetbrowser en apparaat type

– Andere gegevens die je zelf meedeelt

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie om persoonsgegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen als website niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16. We raden ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Indien je er van overtuigd bent, dat er persoonlijke gegevens zonder ouderlijke toestemming verzameld werden, gelieve dan contact op te nemen via info@nxtpop.be. In dat geval worden deze persoonsgegevens verwijderd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Dagelijksvanalles vzw verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– We analyseren jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. Concreet weten we dan welke gedeelten van de website het beter doen dan anderen. Zo kunnen we jouw steeds de meest geliefde content aanbieden.

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om een vraag van jouw te beantwoorden.

Geautomatiseerde besluitvorming

Dagelijksvanalles vzw doet niet aan geautomatiseerde besluitvorming om besluiten te nemen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Dagelijksvanalles vzw bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Contact met een vraag:

We bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan één maand na de afhandeling van een contact met ons.

Delen van persoonsgegevens met derden

Dagelijksvanalles vzw deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Dagelijksvanalles vzw blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Dagelijksvanalles vzw jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

  • Vimexx

De website wordt gehost door Vimexx b.v., gevestigd te Nieuweroord, Nederland en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 858378140, waarmee de Website een verwerkersovereenkomst gesloten heeft.

  • Google Analytics

De website maakt gebruik van Google Analytics, dat is een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St., Dublin D04 E5W5, Ierland (hierna: Google). Deze dienst maakt gebruik van cookies (zie verder voor een overzicht). De door de cookies verzamelde informatie over uw gebruik van de website kan worden doorgezonden naar een server van Google in de Verenigde Staten. Hierover kan u meer informatie vinden via: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Voor de overdracht van gegevens van de EU naar de Verenigde Staten verwijst Google naar standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie, die bedoeld zijn om een adequate naleving van het Europese gegevensbeschermingsniveau in de Verenigde Staten te garanderen. Meer informatie over Google Analytics vindt u hier: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl.

  • Google Ads

De website maakt gebruik van Google Ads, dat is een advertentiedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St., Dublin D04 E5W5, Ierland (hierna: Google). Daarmee kunnen Google en zijn partners advertenties plaatsen op de website. Ze doen dat op basis van jouw bezoek aan onze website en/of andere websites op het internet. Deze dienst maakt gebruik van cookies (zie verder voor een overzicht). De door de cookies verzamelde informatie over uw gebruik van de website kan worden doorgezonden naar een server van Google in de Verenigde Staten. Hierover kan u meer informatie vinden via: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Je kan jezelf afmelden voor gepersonaliseerde advertenties door Advertentie-instellingen te bezoeken. Wat betreft externe leveranciers kan je jezelf ook afmelden door aboutads.info te bezoeken.

  • Pusberichten Truepush

De website maakt gebruik van de diensten van Truepush, dat is een pushnotificatie-dienst. Je kan jezelf afmelden van de pushnotificaties door te kijken in de instellingen van je browser: bijvoorbeeld via Chrome.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Dagelijksvanalles vzw maakt gebruik van cookies of vergelijkbare technieken. Meer informatie over ons cookiebeleid vind je via hier.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Dagelijksvanalles vzw en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@nxtpop.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar steeds binnen vier weken, op jouw verzoek.

Klacht indienen

Dagelijksvanalles vzw wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen.

Beveiligingsmaatregelen

Dagelijksvanalles vzw stelt alles in het werk om de Website en gegevens veilig te houden. Spam-beveiliging, firewalls en continue automatische monitoring van de Website, beveiligingen de Website.

Indien wij een anomalie met betrekking tot (data op) de Website vaststellen nemen wij binnen de 72 uur contact op met de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel- contact@apd-gba.be).

Deze privacyverklaring werd het laatst aangepast op 28 februari 2022.