More

  Mag de kotbubbel nu wel of niet? Probleem van tafel geveegd door minister Verlinden

  Advertentie

  -

  De zogenaamde kotbubbel – waarbij studenten samen een huishouden vormen op kot, zonder naar hun ouders terug te keren – mag dan toch. Dat zei Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) aan VRT NWS.

  Mogen studenten nu wel of niet samen op kot zitten? Daarover was lange tijd onduidelijkheid, al liep de wettelijke situatie achter op de realiteit. Veel studenten delen namelijk gemeenschappelijke delen, zoals een douche, toilet, keuken of woonkamer met andere kotstudenten. Toen de Gentse politie bij vier kotstudenten binnenviel en ze iedere bewoner individueel een boete van 250 euro gaf, ontstond er heel wat heisa.

  Al merkte advocaat Fernand Keuleneer via Twitter op, dat de definitie opgenomen in het Ministrieel Besluit kotstudenten wel degelijk toeliet om een huishouden te vormen. Daarin gaat het namelijk om personen die onder hetzelfde dak leven.

  Kotbubbel mag wel

  Nu dat kotstudenten volgens de meest recente interpretatie van het MB toch een huishouden vormen, mogen ze dan ook alles doen wat in een bubbel toegelaten is. Dat betekent dat ze onderling geen afstand moeten houden en geen mondmaskers moeten dragen, weliswaar op voorwaarde dat ze niet terug naar hun ouders keren.

  Voor personen buiten de kotbubbel dienen de afstandsregels wel gerespecteerd te worden, tenzij voor het individuele knuffelcontact. Zo is het theoretisch mogelijk om één van de ouders als knuffelcontact te kiezen, al is dat door de bijhorende risico’s af te raden.

  Toch blijft de regeling voor onduidelijkheid zorgen. Op het vorige Overlegcomité werd de kotbubbel nog afgeschoten. Ook blijft het voor studenten moeilijk om aan te tonen dat ze tot dezelfde kotbubbel behoren. In tegenstelling tot het domicilieadres is het kotadres nergens geregistreerd, een verdere uitwerking van de regeling zal dan ook noodzakelijk blijken om toekomstige boetes te voorkomen. Al zal de legalisatie van de regeling voor studenten toch als een opluchting komen, de roep naar aandacht voor studenten klinkt de laatste maanden alsmaar luider.

  Advertentie
  Advertentie

  Lees Meer