Aangepaste plannen voor station Gent-Sint-Pieters: mét aangepaste dakconstructie en zonnepanelen

© NMBS

© NMBS

De plannen voor de verbouwingen aan het station Gent-Sint-Pieters zijn bijgestuurd. Dankzij een constructieve samenwerking tussen de projectpartners is er een kwalitatieve oplossing gevonden voor de noodzakelijke aanpassingen aan het stationsontwerp. Voor de reiziger staan toegankelijkheid, functionaliteit en comfort voorop. De nieuwe hoge dakstructuur zal architecturaal aansluiten op het reeds verbouwde deel. Het aantal fietsenstallingen verhoogt van 13.500 naar in totaal 17.000. Zonnepanelen op het dak en het gebruik van energiebesparende maatregelen zoals warmtepompen, energierecuperatie en LED-verlichting zullen van het station Gent-Sint-Pieters een duurzaam station maken.

De NMBS heeft samen met de Gentse stadsbouwmeester en een aantal stadsdiensten gezocht naar een oplossing voor het dak van het station. Dit heeft geleid tot een kostenefficiënt ontwerp met een nieuwe hoge dakstructuur die architecturaal aansluit bij de reeds gebouwde overkapping. Met de overkapping wordt het comfort van de reizigers in alle weersomstandigheden opnieuw gegarandeerd. Op het dak zullen zonnepanelen worden geplaatst.

Grootste overdekte fietsenstalling

Door het beter benutten van de beschikbare ruimte en door meer gebruik te maken van etagerekken kan de voorziene capaciteit opgetrokken worden van 13.500 naar 17.000 fietsplaatsen. Daarmee krijgt het station Gent-Sint-Pieters de grootste overdekte fietsenstalling van Europa. Een goed beheer en een performant fietsdetectiesysteem moet een comfortabele overstap van fiets naar trein mogelijk maken.

© NMBS

De fietsenstalling is verdeeld over een oostelijke en een westelijke fietsenstalling. De oostelijke fietsenstalling loopt van de Prinses Clementinalaan (ter hoogte van het huidige Infopunt) naar de Sint-Denijslaan. Dit sluit aan op de fietsstraten van de A. Musschestraat en Sint-Denijslaan. De westelijke fietsenstalling loopt van het busstation tot aan de Sint-Denijslaan/Voskenslaan. Ze is al deels in gebruik en zal op termijn via een fietsbrug aansluiten op de hoofdfietsroute Westerringspoor. De toegang aan de kant Voskenslaan wordt steeds belangrijker door de ontwikkelingen van bedrijven aan de zuidkant van Gent.

Reizigerstunnel

Het tramstation en het busstation worden gerealiseerd zoals gepland. Een reizigerstunnel onder het tramstation wordt evenwel geschrapt. In overleg met De Lijn wordt een plan uitgewerkt zodat reizigers de tramsporen bovengronds op een veilige manier kunnen kruisen.

© NMBS

Klaar eind 2017

Alle projectpartners staan nu achter de vooropgestelde wijzigingen aan het ontwerp. Ze stellen alles in het werk om voor de zomer 2020 de nieuwe omgevingsvergunningsaanvraag in te dienen. Daarna volgt het openbaar onderzoek. Eenmaal de aannemer is aangesteld, volgt nog een studiefase. De opstart van de werken wordt voorzien na de zomer van 2021. De streefdatum voor het einde van de werken blijft eind 2027.

© NMBS
Volg voor meer

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Voer je naam hier in