More

  1.298 nieuwe besmettingen in België door coronavirus, dodentol stijgt naar 220

  Advertentie

  -

  1.298 nieuwe besmettingen werden er de afgelopen 24 uur gerapporteerd in België. Dat is een sterke stijging. Het dodental stijgt ook verder naar 220, een verhoging met 42 nieuwe sterfgevallen.

  Er werden 1.298 nieuwe bevestigde gevallen gerapporteerd gedurende de laatste 24 uur: 857 (66%) in Vlaanderen, 256 (20%) in Wallonië, en 164 (13%) in Brussel. De gegevens over locatie waren niet beschikbaar voor 21 gevallen (2%). Het aantal besmettingen stijgt daarmee naar een totaal van 6.235.

  Vanaf het begin van maart is het aantal dagelijks uitgevoerde testen door de laboratoria
  (het nationaal referentie centrum en de andere klinische laboratoria die de test uitvoeren)
  gestegen. Op verschillende dagen werden meer dan 2000 testen per dag uitgevoerd. Het
  percentage positieve testen toont een stijgende trend, met de laatste dagen een
  percentage rond de 30%. De stijgende trend kan worden verklaard door de combinatie van
  een verhoogde circulatie van het virus, samen met een meer striktere definitie van een
  verdacht geval, en het hanteren van triage systemen bij de laboratoria, waarbij de meest
  urgente stalen het eerst worden getest.

  © Sciensano (*Deze figuur betreft de leeftijdsverdeling voor alle bevestigde gevallen. Dit geeft de ernst van de ziekte niet weer voor een bepaalde
  leeftijdsgroep)

  605 personen op intensieve zorgen

  Er zijn 536 nieuwe patiënten opgenomen in de ziekenhuizen, 128 mochten in de laatste 24 uur het ziekenhuis verlaten. Op 25 maart werden 2652 ziekenhuisbedden ingenomen door COVID-19 bevestigde patiënten, waarvan 605 bedden op intensieve zorgen. Dat is een stijging met 131 personen op intensieve zorgen.

  Viroloog Steven Van Gucht verwacht dat we de piek van de epidemie begin april zullen bereiken. Dat zal afhangen van de mate in waarmee we onze contacten verminderd hebben. Bedraagt dat meer dan 50% dan wordt de piek eerder verwacht, bedraagt dat minder dan 50% dan komt de piek van de epidemie er later aan.

  Verder benadrukken de virologen dat de verspreiding van het virus via druppels verloopt, die druppels worden uitgescheiden door een besmette patiënt tijdens het praten, niezen en hoesten. Ze rijken niet verder dan 1,5 m. De druppels vallen ook op voorwerpen, die dan door anderen worden aangeraakt en zo mogelijk ook besmet worden. Daarom is het van belang om de handen regelmatig te wassen en ook het gezicht zo weinig mogelijk aan te raken.

  © Sciensano
  © Sciensano
  Advertentie
  Advertentie

  Lees Meer